تبليغات

 
   
 
 
 

فالنامه شيخ بهايي

روش استفاده از فالنامه
   براي استفاده از فالنامه ابتدا بايد يكي از موضوعاتي كه در زير آورده شده را انتخاب كنيد بعد از وارد شدن به يك موضوع دو بيت شعر در بالاي جدولي آمده است آنها را بخوانيد نيت كنيد و سپس چشمانتان را ببنديد و دستتان را روي يكي از خانه هاي جدول بگذاريد. يك كاغذ و قلم برداشته و آن حرف را يادداشت كنيد و از آن حرف ادامه دهيد و 6خانه را بشماريد و حرف خانه ششم را نيز كنار حرف اول بنويسيد.اين كار را ادامه دهيد تا وقتي كه به انتهاي جدول رسيديد،حالا كنار حرفهايي كه تاكنون نوشته ايد عدد2 بگذاريد كه مشخص شود اين حروف مربوط به بيت دوم است.سپس به اول جدول برگرديد و دوباره شروع به شمارش و يادداشت حروف كنيد اما اين بار حروف را در خط بعد  و باشماره 1 به اين معنا كه اولين بيت است يادداشت كنيد(البته به ياد داشته باشيد اگر از انتهاي جدول چند خانه اي شمرده نشده اند آنها را نيز در اول جدول به حساب آوريد به اين صورت كه به انتهاي جدول رسيده ايد و مثلا حرف«د» را يادداشت كرده ايد اما 4خانه تا انتهاي جدول باقي مانده بعد از اين كه حروف شماره 2 تمام شد به خط بعد رفته و حروف شماره 1 را بنويسيد ولي آن 4 خانه باقي مانده را نيز به حساب آوريد يعني از اول جدول 2 خانه كه گذشتيد با 4 خانه قبلي 6 خانه حساب كنيد و حرف اين خانه را بنويسيد) اين كارها را ادامه دهيد تا به حرفي كه در ابتداي كار با انگشت انتخاب كرده ايد برسيد و در اين قسمت كار شمارش تمام مي شود.براي اين كه مطمئن شويد درست شمرده ايد يك بار حروفي را كه يادداشت كرده ايد بشماريد بايد36 تا باشند.دراين قسمت شما بايد بيت نهايي فال را از اين حروف بدست آوريد. براي اين كار به دسته حروف شماره 1 برويد.دور اولين حرف يك خط بكشيدو از آن حرف به بعد يكي در ميان دور حروف خط بكشيد و تا آخر حروف شماره 2 اين كار را انجام دهيد.حال از حروفي كه دور آنها خط كشيده ايد سعي كنيد كلماتي معني دار بسازيد(البته توجه داشته باشيد نبايد جاي حروف را عوض كنيد و به همان ترتيبي كه حروف قرار دارند با آنها كلمه بسازيد)وقتي بيت اول را ساختيد بيت دوم را با حروفي كه دور آنها خط نكشيده ايد بسازيد به اين صورت فال كامل مي شود.

براي مثال من اين حروف را بدست آورده ام:

2= و ا غ ب م ي گ ق ي ي ن ن

1=ب ح ه ا ر ج ح ت ا ت ج م ت ي م ش ش و و د م ر ش و

بيت اول: بهر حاجت مشو مشو غمگين

بيت دوم: حاجتت مي شود روا بيقين


روي يكي از موضوعات زير كليك كنيد:

  زندگاني چه عاقبت دارد؟

  طلب حاجت است مقصودم

  اين تفأل براي نقل مكان

  نيك يا بد بود مرا اين كار؟

  زين زن آيا عيان شود فرزند؟

  نطفه باشد پسر و يا دختر؟

  حال بيمار ما چه خواهد شد؟

  اين خبر راست است يا كه دروغ؟

  آنچه مفقود شد شود پيدا؟

  حبسي آيا رها شود از بند؟

تبليغات

 
 
 
 
تبليغات